Điều không ai kể về khu đô thị Ciputra Tây Hồ sau gần 20 năm